Pháp lý

PHÁP LÝ DỰ ÁN ATHENA FULLAND

 

1. Quyết định chủ trương đầu tư Tại Đây

 

2. Quyết định 8979 đủ điều kiện xây dựng thấp tầng Đại Kim Tại Đây

 

3. Quyết định phê duyệt tỉ lệ 1/500 Tại Đây

 

4. Quyết định thu hồi đất Tại Đây

 

5. Cam kết bảo lãnh của ngân hàng VPBank Tại Đây